De drie effecten van droogijs-stralen:

1. Kinetisch/Mechanisch inslageffect
Droogijs-parels worden met een snelheid van 150 m/s tegen het oppervlak gestraald. Er ontstaat een grote kinetische energieoverdracht op het oppervlak.

 

2. Thermoshockeffect
Door het temperatuurverschil tussen het oppervlak en de parels (-80°C) ontstaan er microscheurtjes in de vervuiling. Dit maakt de vervuiling bros, waardoor deze losraakt.

 

3. Sublimatie-effect
Ten slotte sublimeren de droogijs-parels het oppervlak en veranderen deze weer in CO2-gas. Als gevolg van de inslag ontstaat er een volumevergroting van circa 700 maal. De vervuiling wordt bij wijze van spreken losgeslagen van het oppervlak.